חדשות מעגל סגור

מגוון פתרונות חדשים למערכת אולפן מבית Brodcast Pix


מגוון תוכנות עריכה מקצועיות : AVID , PREMIERE, EDIUS ועוד..


מגוון רחב של ציוד מקצועי לעריכה ואולפן של חברת Blackmagic ממירים, מקליטים, מטריצות, מצלמות וידאו מתקדמות, מוניטורים ועוד.. פרטים באתר.


מצלמות הדגל מבית JVC דגמי : GY-HM150E , GY-HM200 , GY-HM170, GY-HM620, GY-LS300 GY-HM660 במחירים ללא תחרות.


מחלקה לוידאו ל-DSLR, עזרים, מידע, תמיכה, אביזרים ועוד!


מערכת מושלמת לשידור חי ב-HD. BroadcastPix Granite


-כל החדשות-

   אתה נמצא בעמוד הבית>תקנון
    חיפוש ממוקד

תקנון אתר M.S Shop

 

1. כללי

(א) אתר "
M.S Shop" (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעל האתר ומפעילו הנו "מעגל סגור בע"מ" בניהולו של מר יואב הנדל, מנכ"ל החברה (להלן: "מפעיל האתר") - יבואן ותיק מזה 30 שנה המוכר בענף הוידאו והציוד ההקיפי להפקות קולנוע ועריכה, כנציג בלעדי של חברת JVC Professional בישראל.
(ב) פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
(ג) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.
(ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעיל האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
(ה) ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2. הזכות/כשרות להשתמש באתר

רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(ב) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
(ג) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3. אופן המכירה

(א) מפעיל האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל.
ספקים, בעלי חנויות, בתי העסק, ומפעיליהם (להלן: "הספקים") מציעים באתר מוצרים למכירה בדרכים שונות.
(ב) עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", המוצר המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן "דף הפעולה").
(ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
לאחר ביצוע הפעולה יבצע מפעיל האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי ובשים דגש כי, עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין מפעיל האתר.
ההזמנה תרשם במחשבי מפעיל האתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך שלושה ימי עסקים מסיום הליך המכירה.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מפעיל האתר ו/או הספקים. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מפעיל האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או למפעיל האתר ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה.
(ד) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של מפעיל האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.
במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או מפעיל האתר זכאים לבטל את ההזמנה.
(ה) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני , תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

4. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

(א) מפעיל האתר ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ההרשמה ו/או הליך הקנייה. מפעיל האתר ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים. מפעיל האתר ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
(ב) מפעיל האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מפעיל האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
(ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית מפעיל האתר ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
(ד) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו מפעיל האתר מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
(ה) אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י מפעיל האתר או הספק. התשלום עבור המשלוח/ההובלה (אם יש) יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום הראשון עבור המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
(ו) מועד אספקת המוצרים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין

(ימי א` עד ה`, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). מפעיל האתר עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.
(ז) מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי מפעיל האתר והספקים ואינם בשליטתם והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח. בכל מקרה של משלוח בדואר, זמן האספקה יכול להתארך בשלושה ימים מעבר למצוין בפרטי המוצר.
(ח) במקרה של חריגה מזמן האספקה מעל ל- 3 ימי עסקים יהיה רשאי מבצע הפעולה לבטל את העסקה ולקבל בחזרה את מלוא דמי הרכישה ודמי המשלוח אם היו. בכל מקרה, לא תהא לו כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

5. שירות לקוחות

(א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לאתר הרשמי של היצרן הספציפי.
(ב) פרטי היצרן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם או על גבי תעודת האחריות המצורפת. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות למפעיל האתר דרך כתובת הדואר האלקטרוני למשוב לקוחות.
(ג) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני
info@msvd.co.il
נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

(א) כדי לרכוש מוצר, תדרש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
(ב) מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
(ג) מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר למפעיל האתר לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים.
(ד) מפעיל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מפעיל האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
(ה) מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

7. ביטולים

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
(א) ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר: במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של מפעיל האתר בדואר אלקטרוני info@msvd.co.il ללא חיוב כלשהו.
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של מפעיל האתר בדואר אלקטרוני
info@msvd.co.il במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי טיפול בשיעור 50 ₪.
(ב) ביטול עסקה/מכירה ע"י מפעיל האתר לפני משלוח המוצר:
במידע ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, יהא רשאי מפעיל האתר לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
(ג) ביטול לאחר משלוח המוצר:
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של מפעיל האתר בטלפון או בדואר אלקטרוני info@msvd.co.il  תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, הלקוח יוכל לשלוח את המוצר בכוחות עצמו אל מחסני מפעיל האתר, או לבקש כי המוצר ייאסף מביתו ע"י שליח מטעם מפעיל האתר, בעלות נוספת.
במקרה זה יוחזר ללקוח כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי ביטול בשיעור 5% מהעסקה, אך לא יותר מ- 100 ₪, וכן, במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם מפעיל האתר, עלות המשלוח.
לעיל. לעניין זה, ויודגש כי מוצרים כגון מכשירי וידאו לסוגיהם, מצלמות או כרטיסי/רכיבי זיכרון ואיכסון הנמכרים באריזת שרינג לא ניתן להחזיר כלל בכל תקופת זמן לאחר שאריזתם המקורית נפתחה או שאריזתם נפגמה בכל צורה שהיא או מוצר אשר נפתחה אריזתו יחוייב ב-15% משווי המוצר מינמום 100 ₪ + מע"מ בעת החזרתו כפי שמפורסם באתר של
M.S Shop באותו יום או לפי מחיר ששולם בפועל שמופיע בחשבונות - הגבוה מבינהם
(ד) ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:
על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול, תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981.
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, יאסוף מפעיל האתר את המוצר מהכתובת אליו נשלח, ויזכה את הלקוח במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי, למעט דמי המשלוח ששולמו עבור אספקת המוצר.
(ה) ביטול מכירה ע"י מפעיל האתר והפסקת פעילות האתר:
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא ממפעיל האתר לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא מפעיל האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעיל האתר יהא רשאי לבטל מכירה רגילה במקרה שתקלה טכנית חמורה מנעה או מונעת ממרבית המשתתפים במכירה מלהגיש הצעות, או משבשת בצורה אחרת את ניהולה התקין של המכירה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים מפעיל האתר ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור מפעיל האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעיל האתר יהא רשאי לבטל מכירה רגילה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים מנסים או ניסו לחבל במזיד בתוצאות המכירה ו/או במקרה בו נודע למפעיל האתר לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתו של מפעיל האתר לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מפעיל האתר לבטל את הרכישה הספציפית.

8. אחריות ושרות

המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין, במקרה האמור, יצוין הדף הפירוט של המוצר אופי האחריות ומשכה.
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות. המוצרים אשר להם ניתנת אחריות נהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות.
האחריות הבלעדית למוצרים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר ואשר מסופקת לו אחריות. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.

9. קניין רוחני

(א) כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו של מפעיל האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר
M.S Shop, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד`), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

(ב) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורשת של מפעיל האתר מראש ובכתב.
(ג) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של מפעיל האתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר לי בלא קבלת הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב.
(ד) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
(ה) אין להציג את האתר בתוך מסגרת (
Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
(ו) אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו מפעיל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
(ז) השם "
M.S Shop" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמו של האתר וסימני המסחר שלו - הם כולם רכושו של מפעיל האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
(ח) אייקונים (
icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעיל האתר נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.

10. תנאים נוספים

(א) נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או במחירו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את מפעיל האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
(ב) מפעיל האתר אינו מתחייב כי הקישוריות (
links) שבאתר תפעלנה.
(ג) מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז מפעיל האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, מפעיל האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ד) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
(ה) אין בהצגת המוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י מפעיל האתר.
(ו) רישומי המחשב של מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
(ז) מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.


עמוד הבית  |  מי אנחנו  |  תקנון  |  שירות לקוחות  |  צור קשר
מעגל סגור - רחוב יגיע כפיים 11 , קרית אריה , פתח תקווה, טלפון: 03-5703194/6, פקס: 03-5701720
  אישור ניכויי מס במקור